Date cu caracter personal şi confidenţialitate

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Inter-Tour S.R.L., cu sediul în Bacau, B-dul Alexandru cel Bun nr. 1, judeţul Bacău, cu agenţii proprii în Bacau şi Oneşti, reprezentată prin Dumitru Nanescu - Director General are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: promovarea de servicii şi produse adresate direct clienţilor persoane fizice şi promovării ofertelor prin mijloace de marketing direct.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare procesării solicitării dumneavoastră. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea concretizării serviciului solicitat.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai firmelor partenere prin care se realizează serviciul solicitat.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor(*). Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către S.C. INTER-TOUR S.R.L. Bacău, B-dul Alexandru cel Bun nr. 1, judeţul Bacău, cod poştal 600057, tel./fax 0234-570.534. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Notă
(*) Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de exemplu: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.