Condiţii de călătorie

Acte necesare călătorie:

Înainte de a întreprinde o călătorie în străinătate, te rugăm să te asiguri că ai asupra ta următoarele documente:

  • buletinul/cartea de identitate sau paşaportul valabil minim 6 luni
  • biletul de călătorie
  • asigurarea medicală (opţional)

În cazul în care călătoreşti însoţit de un minor, te rugăm să citeşti cu atenţie informaţiile de mai jos.

Datele prezentate pe această pagină pot să nu fie actuale, neavând un caracter oficial. Îţi recomandăm consultarea surselor oficiale, oferite de Poliţia de Frontieră.

În baza articolului 2 alin. 2 din Legea nr. 248/2005, privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, minorii români pot călători în străinătate numai însoţiţi, cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali.

Prin reprezentant legal se înţelege persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de minor.

Poliţiştii de frontieră permit ieşirea din ţară a cetăţenilor români minori numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră, în următoarele cazuri:

  • minorului care este înscris în documentele de călătorie ale ambilor părinţi şi călătoreşte în străinătate însoţit de aceştia sau minorului care este titular al unui document de călătorie individual sau minorului care este titular al cărţii de identitate şi călătoreşte în străinătate însoţit de aceştia i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceştia;
  • minorului care este înscris în paşaportul unui părinte şi călătoreşte în străinatate împreună cu acesta sau minorului care este titular al unui paşaport individual şi călătoreşte împreună cu unul dintre părinţi sau minorului care este titular al cărţii de identitate şi călătoreşte împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte, din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea călătoriei respective în statul sau în statele de destinaţie, precum şi cu privire la perioada acesteia;
  • fără a mai fi necesara declaraţia celuilalt părinte, numai dacă părintele însoţitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau face dovada decesului celuilalt părinte.