Concurs Inter-Tour

GIVEAWAY: Inter-Tour aniversează 28 de ani

De 28 de ani, Inter Tour creează vacanțe fericite pentru oricine îi trece pragul. 28 de ani în care, împreună cu voi, am trecut prin nenumărate aventuri, am descoperit locuri și culturi fascinante și cel mai important, am legat prietenii pe viață.

Cu ocazia aniversării noastre, organizăm un #GIVEAWAY în care poți câștiga unul dintre cele trei premii:

  1. Un voucher în valoare de 2800 RON;
  2. Două locuri în circuitul nostru de 5 zile în Istanbul (autocar) cu plecare din Bacău pe data de 9 Iunie 2022;
  3. Un sejur de 6 nopți cazare în cameră dublă la Hotel Cupidon (Eforie Nord).

Pentru a te înscrie în extragere, va trebui să urmărești acești pași:

  1. Urmărește-ne pe pagina noastră de Facebook www.facebook.com/intertouragency;
  2. Tag-uiește în secțiunea de comentarii 3 prieteni cu care îți dorești să pleci în următoarea vacanță;
  3. Distribuie această postare pe pagina ta personală și menționează-ne.

Înscrierile încep acum și se încheie pe 28 Februarie 2022 la 23:59. Câștigătorii vor fi anunțați pe 2 Martie 2022.

REGULAMENT CONCURS Giveaway: Inter-Tour aniversează 28 de ani

1. ORGANIZATORUL

1.1. Concursul „Giveaway Inter-Tour - 28 de ani” (denumit în continuare „Concurs”) este organizat de către societatea INTER-TOUR SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J04/317/1994, cod unic de înregistrare RO5311601, în calitate de operator de date cu caracter personal (în continuare „Organizatorul” sau „Inter-Tour”).

1.2. Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare „Regulamentul”) obligatoriu pentru toate persoanele care, îndeplinind condițiile prevăzute în cuprinsul prezentului Regulament, vor participa la Concurs (denumite în continuare „Participanți”).

1.3. Prin participarea la Concurs se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

2. PREMIUL

2.1. Organizatorul oferă participanților posibilitatea de a câștiga unul din premiile indicate în cuprinsul art. 2.2, bunurile anterior menționate revenindu-le acestora în mod gratuit, în condițiile prezentului Regulament.

2.2. Premiile care pot fi câștigate prin participarea la concursul reglementat prin prezentul regulament se concretizeaza în:

  • Un voucher în valoare de 2800 de lei, valabil în sediul nostru din Bacău, Bd Alexandru cel Bun 1, care poate fi câștigat în urma primei extrageri realizate de către Organizator (acest voucher poate fi folosit doar pentru a rezerva pachete turistice din cadrul catalogului Inter-Tour „Itinerarii de poveste 2022”).
  • Două loc în cadrul circuitului turistic de 5 zile în Istanbul (autocar) cu plecare din Bacău pe 9 Iunie 2022, care poate fi câștigat în urma celei de a 2-a extrageri realizate de către Organizator.
  • Un sejur de 6 nopți cazare în cameră dublă la Hotel Cupidon din Eforie Nord, în perioada 1 Iunie - 30 Iunie 2022, care poate fi câștigat în urma celei de a 3-a extrageri realizate de către Organizator.

2.3 Participanțiii vor putea castiga, în condițiile prezentului regulament, un singur produs din cele mentionate în cuprinsul art. 2.2.

3. LOCUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

3.1. Concursul se va desfășura exclusiv online, pe domeniul de Facebook al utilizatorului, www.facebook.com/intertouragency.

4. CONDIȚII DE PARTICIPARE

4.1. Concursul este destinat persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani, inclusiv.

4.2. Participanții trebuie să fie posesori ai unui act de identitate ce conține poza și date de identitate (BI/CI/Pașaport/Permis auto/permis de ședere etc).

4.3. Participanții se pot înscrie o singură dată la concurs, iar nerespectarea acestei condiţii atrage invalidarea înscrierii participantului.

4.4. Participarea nu implică nicio taxă şi nicio obligaţie a participantului, cu excepţia respectării regulamentului.

5. MECANISMUL DE PARTICIPARE

5.1. Participantul se va înscrie în perioada 11 Februarie - 1 Martie 2022, după publicarea anunțului de organizare a concursului de către Organizator.

5.2. Participantul va trebui să urmeze pașii enumerați în anunțul concursului.

5.3. Participantul nu își poate anula înscrierea, acesta rezervându-și dreptul de a nu revendica produsul castigat în urma extragerilor organizate.

5.4. În termen de 48 de ore de la finalizarea perioadei de înscriere, organizatorul va efectua extragerea, prin intermediul site-ului www.commentpicker.com.

5.5. Organizatorul își rezervă dreptul de nu anunța public câștigătorii, aceștia din urmă vor fi anunțați prin intermediul unui mesaj pe platforma Facebook.

5.6. Prin mesajul transmis, Organizatorul îi va furniza participantului toate informațiile necesare pentru a intra în posesia premiului câștigat, respectiv adresa de la care poate ridica produsul, intervalul orar în care se pot prezenta și timpul limită de prezentare.

6. INTRAREA ÎN POSESIA PREMIULUI

6.1. În termen de 48 h de la primirea mesajului de tip DM din partea Organizatorului, participantul câștigător trebuie să îi raspunda organizatorului pentru a intra în posesia premiului. În cazul în care acest termen nu este respectat, Organizatorul își rezervă dreptul de a alege un alt câștigător.

6.2. Participantul va putea beneficia de premiul câștigat doar prin transmiterea voucherului câștigat prin intermediul platformei Facebook/e-mail.

6.3. Organizatorul va livra premiul, fără nicio excepție, intrarea în posesia premiului va avea loc doar prin prezentarea personală, în condițiile prezentului regulament, a participantului câștigător.

6.4. Plata tuturor obligațiilor fiscale (plata impozitelor datorate pentru veniturile din premii conform Codului Fiscal etc.) corespunzătoare premiilor acordate în baza concursului organizat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament revine în sarcina societății INTER-TOUR SRL.

6.5. În cazul neprezentării sau neîndeplinirii condițiilor impuse de prezentul regulament, participantul câștigător nu va putea câștiga premiile prevăzute la art. 2.2.

6.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a decide, printr-o decizie internă, neadusă la cunoștința publicului, cum va gestiona premiile nerevendicate.

7. LIMITAREA RĂSPUNDERII

7.1. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru nicio eroare din datele furnizate de către participanți, corectitudinea acestor date fiind în responsabilitatea exclusivă a Participanților.

7.2. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului.

7.3. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru neinformarea Participanților despre eventualele modificări apărute în legătură cu desfășurarea concursului, dacă acestea au avut loc cu respectarea art. 9.6 al prezentului regulament.

8. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR/PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1. Operatorul datelor (Organizatorul) are o politică strictă în privința datelor cu caracter personal respectând Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, colectând și prelucrând datele cu caracter personal numai în scopul specificat la data furnizării acestora de către Participant.

8.2. Datele oferite de către Participanți, la momentul înscrierii și la momentul confirmării de către aceștia (datele de livrare și de facturare), vor fi prelucrate de către Organizator cu acordul acestora și vor putea fi folosite doar în legătură cu desfășurarea concursului.

8.3. Organizatorul va lua măsurile necesare împotriva utilizării, reproducerii, divulgării, transferării, dezvăluirii sau publicării neautorizate a datelor cu caracter personal colectate în vederea desfășurării concursului.

8.4. Organizatorul va răspunde cererilor privind exercitarea de către Participant adrepturilor ce rezultă din Regulamentul (UE) 2016/679.

9. ALTE CLAUZE

9.1. În cazul nerespectării oricăreia dintre condițiile prevăzute de prezentul Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica Participanții în cauză.

9.2. În eventualitatea unei neînțelegeri cu privire la validitatea unei participări, decizia Organizatorului este definitivă.

9.3. Prin înscrierea la concursul desfășurat de către Organizator, Participantul declară că este de acord cu toate condițiile de participare, inclusiv cu prevederile acestui Regulament.

9.4. Prin înscrierea la concursul desfășurat de către Organizator, Participantul declară că este de acord să fie contactat de către Organizator, conform art. 5.13 și art. 6.3 din prezentul Regulament, în vederea comunicării acestuia calitatea de câștigător, a voucherului câștigat.

9.5. Participantul declară că acceptă calendarul de desfășurare a concursului, luat la cunoștință prin prezentul regulament.

9.6. Orice modificări legate de implementarea condițiilor de desfășurare aconcursului vor fi comunicate de către Organizator Participanților prin aceeași modalitate de aducere la cunoștința publicului despre existența concursului.